Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

SVDPT

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Kodėl mes   Pradžia   SVDPT

Valstybės įmonė „Infostruktūra“ buvo įkurta 1992 m., įpareigojant ją spręsti valstybės ryšių ir informatikos klausimus. Nuo 1994 m. iki 2002 m. buvo eksploatuojamas ir administruojamas Valstybės institucijų kompiuterių tinklas (VIKT), kurio pagrindu naudojant pažangias informacines technologijas ir remiantis Europos Sąjungos (ES) administracijų tinklo sTESTA reikalavimais 2003 metais pradėtas plėtoti ir vystyti Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas (toliau – SVDPT). 2004 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-167 VĮ „Infostruktūra“ paskirta SVDPT operatoriumi.

 

SVDPT yra skirtas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonės ir kitiems juridiniams asmenims, vykdantiems valstybės priskirtas funkcijas. Įmonės teikiamomis SVDPT paslaugomis sėkmingai naudojasi daugiau nei 60 proc. valstybės institucijų, tarp kurių LR Seimas, LR Prezidento kanceliarija, LR Vyriausybė, ministerijos, jų departamentai, visos savivaldybės.

 

SVDPT paslaugos teikiamos uždarame, atskirtame nuo interneto, tinkle

 

SVDPT – tai uždaras telekomunikacinis tinklas, veikiantis TCP/IP protokolo pagrindu ir atskirtas nuo bendrojo naudojimo tinklų. Juo teikiamos žinybinio ir tarpžinybinio duomenų perdavimo paslaugos, funkcionuoja uždara elektroninio pašto sistema, skirta elektroniniam susirašinėjimui tarp valstybės institucijų, veikia atskira uždara domenų vardų sistema (angl. Domain Name System).

 

SVDPT paslaugų saugumą ir prevenciją užtikrina akredituota SVDPT CERT - tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų grupė

 

SVDPT paslaugų saugumą ir prevenciją SVDPT užtikrina akredituota SVDPT-CERT tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų grupė (angl. Computer Emergency Response Team), kurios paskirtis – spręsti įvairias kompiuterinio saugumo problemas, kylančias SVDPT ir Lietuvos valstybės viešojo administravimo institucijų informacinėse sistemose. SVDPT-CERT informuoja ir konsultuoja klientus apie įvairiausią programinį ir techninį sistemų pažeidžiamumą bei analizuoja informacijos saugumo užtikrinimo tendencijas.

 

SVDPT paslaugos teikiamos vadovaujantis pažangiausiais kokybės ir saugos vadybos principais

 

Įmonėje įdiegtos procesų valdymo priemonės, užtikrinančios rezultatyvų įmonės vadybos sistemos veikimą bei nuolatinį veiklos kokybės gerinimą. Tinklo saugą užtikrina daugiaplanė įmonės saugos strategija, numatanti ir palaikanti prevencijos, tiesioginio suvaržymo, aptikimo, reagavimo, veiklos atkūrimo priemones ir procesus. Tai įrodo įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, sertifikuota atitikties sertifikatu, patvirtinančiu, kad įmonės kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Įmonei įteiktas ir integruotos informacijos saugumo vadybos sistemos atitikties sertifikatas, patvirtinantis, kad informacijos saugumo vadybos sistema atitinka LST ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

 

Supaprastintas SVDPT paslaugų įsigijimas

 

SVDPT paslaugos yra priskiriamos paslaugų kategorijai, kurių kainas įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras. 

SVDPT paslaugos gali būti perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 12 punkto nuostata – perkant SVDPT paslaugas Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi.